By

Výše investice k získání zelené karty v USA (EB-5) snížena

Dne 22.6.2021 americký federální soud v Kalifornii (Behring Regional Center LLC v. Wolf, 20-CV-09263-JSC) zrušil poslední předpis týkající se nařízení upravující investorký program k získání zelené karty (EB-5) v USA.  Nařízení platné dne 21.11.2019 nabylo tedy znovu platnosti.   Výše investice k získání zelené karty v USA (EB-5) je nyní 1 milion USD a v cílených oblastech s vysokou nezaměstnaností 500.000 USD.

Statutární autorizace Programu EB-5 regionálních center vypršela 30.6.2021.  Nyní je tedy možné získat zelenou kartu v USA pouze prostřednictvím přímé investice.

 

By

Úhrada advokátních poplatků za zelenou kartu v USA

Lidé s výjimečnými schopnostmi v oblasti vědy, umění, vzdělání, obchodu nebo sportu mohou v USA požádat o zelenou kartu.  Po podání žádost někdy dostanou od Imigračního úřadu žádost o více dokladů ukazujících vyjímečné schopnosti a pak někdy kapriciozní rozhodnutí.   Často si neví, že mohou požádat o úhradu advokátních poplatků a nákladů podle Zákona o rovném přístupu ke spravedlnosti (Equal Access to Justice Act) pokud napadnou rozhodnutí Imigračního úřadu podle Zákona o správním postupu (Administrative Procedures Act).  Uspěšné napadení, musí být podstatně oprávněné. Např. výjimečný animátor Ludovic Pierre Berardo napadnul tímto způsobme zamítnuti žádosti o zelenou kartu a dostal úhradu advokátních poplatků ve výši 44.672,50 USD a nákladů ve výši 400,- USD.

Tento článek není právní rada.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit jeden aspekt získání zelené karty pro jednotlivce s výjimečnými schopnostmi.  Pokud máte zájem o získání zelené karty v USA, domluvte is konzultaci s česky mluvící advokátkou zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám se získáním pracovního povolení v USA pomůžeme.

By

Jak získat zelenou kartu prostřednictvím amerického zaměstnavatele

K získání zelené karty prostřednictvím amerického zaměstnavatele je ve většině případů nutné nejprve získat potrvzení od Ministerstva práce, že pro nabízené pracovní místo neexistují američtí pracovníci, kteří schopní, ochotní, kvalifikovaní a k dispozici přijmout nabízené pracovní místo.   K získání potvrzení je nutné se řídit přísnými předpisy, které stanovují, jak pracovní nabídku inzerovat, s kterými uchazeči mít pohovor a kdy žádost o potvrzení podat.  Ministerstvu práce, konkrétně Úřadu zahraniční pracovní certifikace, nyní trvá 7,5 měsíců toto povolení vydat.   V některých případech je tato lhůta prodloužena auditem, který trvá zhruba rok.

Jakmile je potvzení vydáno, zaměstnavatel podá u Imigračního úřadu žádost pro zahraničního pracovníka a s ní musí doložit, že tento zahraniční pracovník splňuje všechny inzerované požadavky.   Tato žádost může být s příplatkem schválena během dvou týdnů.  S touto žádostí a v některých případech po jejím schválení, pak dotyčný pracovník podá žádost o zelenou kartu.

Tento článek není právní rada.  Zjednodušili jsme americké imigrační právo, abychom mohli nastínit postup získání zelené karty přes zaměstnavatele.  Pokud máte zájem o získání zelené karty prostřednictvím zaměstnavatele, domluvte is konzultaci zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám se získáním zelené karty pomůžeme.

By

Jak dlouho trvá schválení žádosti o investorskou zelenou kartu (EB-5) v USA?

Minulý rok se schvalovací doba žádosti o investorskou zelenou kartu (EB-5) výrazně protáhla z 20.5 až 27 měsíců na 29 až 45.5 měsíců.  Dnes je to 46 až 74.5 měsíců.  Jedna pozitivní změna od 31.3.2020 je ta, že Americký imigrační úřad nyní schvaluje žádosti, na jejichž základě může žadatel hned získat zelenou kartu.   Dříve schvaloval žádosti tak, jak byly podány, i když byla roční kvóta pro zemi žadatelé naplněna a žadatelé museli čekat až se kvóta uvolní.  Žadatelé ze zemí, pro které kvóta nebyla naplněna (včetně ČR) budou tak moci lépe využít přibližnou roční kvótu 700 investorských zelených karet (EB-5) pro danou zemi.

Většina amerických investorských karet je vydávána občanům Čínské republiky. Před rokem měli podáno tolik žádostí, že jejich čekací doba na vydání zelené karty byla více než 16 let.  Pro občany Vietnamu to bylo přes 7 let.  Mnoho žadatelů se rozhodlo v žádosti nepkračovat, takže se čekací doba pro Číňany snížila na méně než 5 let a pro Vietnamce na 3 roky. Pokud Kongres odstraní kvóty pro jednotlivé země, čekací doba Číňanů se sníží a čekací doba všech ostatních se zvýší.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Pokud máte zájem získat investorskou zelenou kartu v USA (EB-5), neváhejte se obrátit na česky mluvící imigrační advokátku v USA na telefonním čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte datum imigrační konultace přímo zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09.

 

By

Investice do regionálních center (EB-5) – zjednodušené získání zelené karty

Americká ekonomika zdevastovaná novým koronavirem bude k jejím znovurozjetí potřebavat značné investice.  Jedním způsobem, jak přilákat nový kapitál, bude i využití tzv. EB-5 regionálních center, která umožní investorům získání zelené karty za poloviční sumu.   Jedná se o částku 900.000,- USD.

Regionální centrum je ekonomický celek, buď veřejný nebo soukromý, na území USA, který podporuje ekonomický růst zvýšením exportu, zlepšením regionální produktivity, vytvořením pracovních míst nebo zvýšením domácích kapitálových investic.  Obvykle se nachází v oblastech mimo velkých měst a v oblastech s vyšší  nezaměstnaností, aby investorům umožnil získání zelené karty za tuto poloviční sumu.  Regionální cetra jsou schválená Imigračním úřadem.  Výhodou regionálních center je to, že se do vytvoření nezbytných pracovních míst mohou započítávat také nepřímá pracovní místa.  Nepřímá pracovní místa jsou místa mimo podnik regionálního centra vzniklá jako jeho důsledek.  Jsou to např. výrobci zboží, zařízení a služeb, které podnik regionálního centra kupuje.

Jedním z podmínek získání investorské zelené karty (EB-5) je vytvoření alespoň deseti nových pracovních míst.  Pokud jenom někteří investoři mají zájem o získání zelené karty, všechna nově vytvořená pracovní místa se mohou připsát pouze těmto investorům.

Pokud máte zájem se dozvědět o tomto investorském programu, prostřednictvím, kterého můžete získat zelenou kartu (EB-5), více, obraťte se na naši imigrační právničku prostřednictvím naší webové stránky nebo nám zavolejte na telefonní číslo (+1) 480 425 2009.

By

Zelená karta pro vynikajícího tenisového trenéra

Tenis je mým oblíbeným sportem.   Byla jsem tedy velice ráda, když se na mě obrátil mimořádně úspěšný tenisový trenér a bývalý rezervní člen týmu Davisova poháru se zájmem o právní zastoupení ve věci získání zelené karty (trvalého pobytu v USA).  Žádost byla podána v tzv. první preferenční kategorii (EB-1A).   K úspěšnému schválení žádosti je třeba předložit obsáhlé doklady ukazující, že můj klient je národně nebo mezinárodně uznávaný tenisový trenér a splňuje alespoň tři z deseti kritérií nutných k prokázání mimořádných schopností v oblasti sportu, specificky v oblasti tréninku tenisu.

Ke splnění prvního kritéria jsme předložili doklady o originálním sportovním přínosu mimořádného významu.  Jako světová tenisová špička již od raného věku, můj klient získal hluboké porozumění tenisových schopností na kurtu i mimo kurt důležité ke zdokonalení fyzické i mentální hry jeho studentů.  Vytrénoval tak nesčetné elitní hráče, kteří se umísťují na vrcholu amerického tenisového žebříčku a vyhrávají tenisové turnaje.

Ke splnění druhého kritéria jsme předložili doklady o tom, že můj klient hraje přední roli v organizaci s eminentní reputací.  Touto organizací je tenisová akademie s jedním z nejúspěšnějších tenisových programů v USA, která trénuje světové tenisové špičky.   Můj klient je integrální součástí úspěchu této akademie.

Ke splnění třetího kritéria jsem předložili jeho mezinárodně uznávaná ocenění, výhry a umístění.  Předložili jsme také doklady o jeho vysokém platu a o tom, že v tréninku tenisových špiček bude pokračovat a že schválení žádosti o zelenou kartu bude pro USA velkým přínosem.

Pokud máte mimořádné schopnosti v oblasti sportu, vědy, umění, vzdělávání nebo byznysu a máte zájem o získání americké zelené karty, obraťte se na nás prostřednictvím naší webové stránky nebo telefonicky na čísle (+1) 480 425 2009.

By

Jak získat v USA zelenou kartu

Existuji v podstate ctyri hlavni zpusoby, jak zisktat v USA zelenou kartu.  Prvni je s pomoci zamestnavatele, ktery Vas chce dlouhodobe zamestnat.  Druhy zpusob je prostrednictvim blizkeho rodinneho prislusnika, ktery je bud americkym obcanem nebo drzitelem americke zelene karty (manzel(ka), rodic, dite, ktere ma alespon 21 let, nebo sourozenec). Drzitel americke zelene karty muze zadat o zelenou kartu pouze pro sveho manzela(ku) nebo dite.  Treti zpusob je prostrednictvim investice.  Pokud investujete 1,8 milionU dolaru (nebo 900.000 na urcitych mistech, kde je velka nezamestnanost) a vytvorite deset pracovnich mist, muzete dostat zelenou kartu.  Ctvrty zpusob je pro jednotlivce s vyjimecnymi schopnostmi v oblasti vedy, umeni, vzdelani, obchodu nebo sportu.  Pokud mate zajem o ziskani zelene karty v USA, obratte se na cesky mluvici advokatku v USA prostrednictvim nasi webove stranky www.juraslaw.com/czech/kontakt nebo volejte na telefonni cislo (+1) 480-425-2009.