Přehled víz do USA

Tady je přehled nepřistěhovaleckých (dočasných) víz do USA:

Víza typu A

Víza pro velvyslance a diplomaty

Víza typu B

Obchodní návštěvník (B-1)

Turistické vízum (B-2)

Viza typu D

Víza pro osádky letadel a lodí

Víza typu E

Víza pro mezinárodní obchodníky (E-1) se na občany ČR nevztahují, jelikož neexistuje smlouva mezi ČR a USA

Investorská víza (E-2)

Víza typu F

Studentská víza (F-1)

Víza pro blízké členy rodiny držitelů studentských víz (F-2)

Víza typu G

Víza pro pracovníky mezinárodních organizací v USA vysílaných vládami jiných zemí.

Víza typu H

Pracovníci na seznamu A (H-1A)

Víza pro specialisty alespoň s bakalářským vzděláním nebo ekvivalentní pracovní zkušeností (H-1B)

Víza pro zemědělské pracovníky (H-2A)

Víza pro krátkodobé nezemědělské pracovníky (H-2B)

Víza pro účastníky školení, tréninku a kurzů, které nejsou dostupné v jejich zemi  (H-3)

Víza pro blízké rodinné příslušníky držitelů víz H-1, H-2 a H-3 (H-4)

Víza typu I

Víza pro zpravodaje a novináře cizích sdělovacích prostředků

Víza typu J

Víza pro účastníky výměnných pobytů (J-1)

Víza pro blízké rodinné příslušníky držitelů víz J-1 (J-2)

Víza typu K

Víza pro snoubence a snoubenky občanů USA ke vstupu do USA za účelem svatby (K-1)

Děti držitelů víz K-1 (K-2)

Víza typu L

Víza pro zaměstnance mezinárodních společností, které jsou vnitrofiremně přesunuti do americké pobočky (L-1)

Manželé, manželky a děti držitelů L-1 víz (L-2)

Víza typu M

Víza pro učně (M-1)

Víza pro rodinné příslušníky držitelů víz M-1 (M-2)

Víza typu O

Víza pro jednotlivce s výjimečnými schopnostmi v oblasti vědy, umění, obchodu, vzdělání nebo sportu (O-1)

Víza pro pracovníky asistující držitelům víz O-1 (O-2)

Víza pro manžele, manželky a děti držitelů víz O-1 a O-2 (O-3)

Víza typu P

Víza pro mezinárodně uznávané sportovce a zábavné umělce (P-1)

Víza pro manžele, manželky a děti držitelů víz P-1 (P-2)

Víza typu Q

Víza pro pracovníky přijíždějící do USA v rámci výměnných pobytů pro kulturní zaměstnance a účinkující

Víza typu R

Víza pro kněze a církevní hodnostáře

Víza typu S

Víza pro ty, kteří mají důležitých hodnověrné informací pro vyšetřování trestných činů spáchaných na území USA.

Víza typu T

Víza pro oběti nelegálního kšeftování, kteří pomáhají s trestním vyšetřováním

Víza typu TN

Víza pro kanadské a mexické občany, kteří jsou odborníky v určitých profesích

Víza typu U

Víza pro oběti určitých trestných činů, kteří utrpěli značné fyzické nebo mentální zneužívání a pomáhají s vyšetřováním těchto trestných činů

Tento přehled obsahuje pouze stručné nastínění toho, o jaká víza do USA je možno požádat, a není právní radou.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli shrnout nepřistěholecké typy víz.  Pokud máte zájem, abychom Vás zastupovali a pomohli Vám získat nejvhodnější vízum do USA, domluvte si konzultaci s česky mluvící imigrační advokátkou v USA zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám s vyřízením víz pomůžeme.