By

Víza pro lékaře

Absolventi českých lékařských fakult mohu dostat H-1B víza, pokud mají pozvání učit nebo provádět výzkum na vzdělávacích nebo vědeckých institucích.  Pokud však budou léčit pacienty, musí složit licenční zkoušky a zkoušku z angličtiny.  Další typ víza, který je pro lékaře častý, je vízum typu J-1.  Pokud bude český lékař v USA pouze pozorovat americké lékařské postupy a konzultovat s kolegy nejnovější metody, nebude přímo léčit pacienty a nebude v USA dostávat odměnu, lze zvážit, jestli je vhodné vízum typu B-1.

Tento článek obsahuje pouze nastínění toho, jaká víza mohou být vhodná pro české lékaře, a není právní radou.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit některé relevantní typy víz.  Pokud máte zájem, abychom Vás zastupovali a pomohli Vám získat nejvhodnější vízum do USA, domluvte si konzultaci s česky mluvící imigrační advokátkou v USA zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám s vyřízením víz pomůžeme.

 

By

Potřebujete výjimku ze zákazu vstupu do USA ze Schengenu?

Dne 31.1.2020 vydal americký president Donald Trump prohlášení o zákazu vstupu do USA cizinců ze zemí  Schengenu, Irska, Británie, Brazílie, Číny a Iránu z důvodu veřejného zdraví a ekonomických důvodů souvisejících s pandemií nového koronaviru.   Prohlášení obsahují výjimky v “národním zájmu”.  Zákaz se nevstahuje např. na americké občany a držitele zelené karty.

Dne 11.3.2020 byl dočasně zakázán vstup cizích státních příslušníků, kteří se fyzicky nacházeli na území Schengenu 14 dní bezprostředně před vstupem do USA včetně těch, kteří neopustili letiště nacházející se v Schengenu a kteří by v USA neopustili letiště.  Dne 29.6.2020 bylo udělování výjimy ze zákazu vstupu rozšířeno.   Zdravotníci, vědci, investoři, techničtí experti, manažeři, sportovci mohou a někteří účatníci výměnných programů mohou tuto výjimku získat.

Pokud máte zájem, abychom Vám s vyřízením výjimky ze zákazu pomohli, kontaktujte nás buď telefonicky na čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte termín konzultace zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09

 

 

By

Jak dlouho trvá schválení žádosti o investorskou zelenou kartu (EB-5) v USA?

Minulý rok se schvalovací doba žádosti o investorskou zelenou kartu (EB-5) výrazně protáhla z 20.5 až 27 měsíců na 29 až 45.5 měsíců.  Dnes je to 46 až 74.5 měsíců.  Jedna pozitivní změna od 31.3.2020 je ta, že Americký imigrační úřad nyní schvaluje žádosti, na jejichž základě může žadatel hned získat zelenou kartu.   Dříve schvaloval žádosti tak, jak byly podány, i když byla roční kvóta pro zemi žadatelé naplněna a žadatelé museli čekat až se kvóta uvolní.  Žadatelé ze zemí, pro které kvóta nebyla naplněna (včetně ČR) budou tak moci lépe využít přibližnou roční kvótu 700 investorských zelených karet (EB-5) pro danou zemi.

Většina amerických investorských karet je vydávána občanům Čínské republiky. Před rokem měli podáno tolik žádostí, že jejich čekací doba na vydání zelené karty byla více než 16 let.  Pro občany Vietnamu to bylo přes 7 let.  Mnoho žadatelů se rozhodlo v žádosti nepkračovat, takže se čekací doba pro Číňany snížila na méně než 5 let a pro Vietnamce na 3 roky. Pokud Kongres odstraní kvóty pro jednotlivé země, čekací doba Číňanů se sníží a čekací doba všech ostatních se zvýší.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Pokud máte zájem získat investorskou zelenou kartu v USA (EB-5), neváhejte se obrátit na česky mluvící imigrační advokátku v USA na telefonním čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte datum imigrační konultace přímo zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09.

 

By

Omlouvá pandemie nového koronaviru plnění smluv?

Tzv. “vyšší moc” (force majeure) se používá ve smlouvách v souvislosti s úpravou událostí, které smluvní strany nemohly předvídat nebo ovlivnit.   “Vyšší” mocí se mají na mysli přírodní katastrofy (povodně, tornáda, zemětřesení, hurikány), ale i události způsobené lidmi (terorismus, stávky, demonstrace, války).  Nesčetná narušení podnikání a obchodu způsobené omezením cestování, karanténou, izolací, zákazem  shromaždování a dalšími opatřeními zavednými v souvislosti s pandemií nového koronaviru budou nepochybně splňovat podmínky ustanovení tzv. “vyšší moci” v mnoha smlouvách.

Nejprve je třeba se podívat, jestli smlouva obsahuje ustanovení vztahující se na podobné situace.  Analýza tohoto ustanovení ukáže, zda-li se toto ustanovení vztahuje na pandemii koronaviru a do jaké míry.  Pokud smlouva podobné ustanovení neobsahuje, další krok je analýza práva, kterým se smlouva řídí a do jaké míry toto právo upravuje podobné situace.  Součástí analýzy je analýza obecných právních principů.  V určitých situacích může být plnění omluveno, jelikož je plnění nemožné nebo neproveditelné nebo byl účel smlouvy byl zmařen.

Než můžeme k této analýze přistoupit, je důležité vědět, jakým právem se smlouva řídí.   Ustanovení, jakým právem se smlouva řídí je velice důležité smluvní ustanovení, především v mezinárodních smlouvách.  Její opominutí vede k právní nejistotě a může vést k nákladným soudním průtahům.

 

Pokud se nacházíte v podobné situaci, neváhejte se obrátit na česky mluvící americkou advokátku buď telefonicky na čísle (1) 480  2009 nebo přes naši webovou stránku.

By

Termín podání žádostí o pracovní vízum H1B se blíží

Američtí zaměstnavatelé by nyní měli začít plánovat podání žádostí o pracovní víza H-1B pro zahraniční zaměstnance.   Americký občanský a imigrační úřad začne žádosti o pracovní povolení kategorie H-1B, na které se vztahuje roční početní omezení, přijímat 1. dubna 2016. Zaměstnanci, kterým bude toto pracovní povolení uděleno, budou moci začít pracovat 1. října 2016.  I když 1. duben se může zdát daleko, bude tady dříve, než se nadějete.

Pracovní povolení typu H-1B se uděluje k dočasnému zaměstnání na dobu tří let zahraničním zaměstnancům v profesích, které vyžadují alespoň bakalářské vzdělání (např. účetní, programátoři, inženýři, učitelé či právníci).

Pouze 65,000 těchto víz (plus 20,000 víz pro absolventy amerických vysokých škol s tituly vyššími než bakalářskými) je udělováno kazdý rok.  Předpokládá se, že podobně jako v předešlých leterch, se tento limit naplní behěm několika prvních dnů dubna.  Pokud k tomu dojde, počítačový program náhodně vybere ty žádosti, které půjdou do schvalovacího procesu.  Radíme tedy zaměstnavatelům, aby učinili nezbytná rozhodnutí a začali podání žádostí o pracovní víza typu H-1B pro své zaměstance připravovat s dostatečným předstihem.   Zahraniční zaměstnanci by tuto blížící se lhůtu měli svým zaměstnavatelům připomenout.   Chyba v žádosti o víza H-1B může znamenat, že Vaše žádost bude zamítnuta a budete muset čekat celý rok až do dubna 2017, než ji budete moci podat znovu.   S přípravou žádostí o H-1B víza máme bohaté zkušenosti.  Rádi Vám s přípravou žádostí o H-1B víza pomůžeme.   Volejte nám na číslo (+1) 480 425 2009 nebo nás kontaktujte prostřednictvím naší webové stránky!