By

Potřebujete výjimku ze zákazu vstupu do USA ze Schengenu?

Dne 31.1.2020 vydal americký president Donald Trump prohlášení o zákazu vstupu do USA cizinců ze zemí  Schengenu, Irska, Británie, Brazílie, Číny a Iránu z důvodu veřejného zdraví a ekonomických důvodů souvisejících s pandemií nového koronaviru.   Prohlášení obsahují výjimky v “národním zájmu”.  Zákaz se nevstahuje např. na americké občany a držitele zelené karty.

Dne 11.3.2020 byl dočasně zakázán vstup cizích státních příslušníků, kteří se fyzicky nacházeli na území Schengenu 14 dní bezprostředně před vstupem do USA včetně těch, kteří neopustili letiště nacházející se v Schengenu a kteří by v USA neopustili letiště.  Dne 29.6.2020 bylo udělování výjimy ze zákazu vstupu rozšířeno.   Zdravotníci, vědci, investoři, techničtí experti, manažeři, sportovci mohou a někteří účatníci výměnných programů mohou tuto výjimku získat.

Pokud máte zájem, abychom Vám s vyřízením výjimky ze zákazu pomohli, kontaktujte nás buď telefonicky na čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte termín konzultace zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09

 

 

By

Investorské vízum (E-2) pro českého dovozce a dealera českých výrobků v USA

Pokud máte zájem o vývoz výrobků do USA a máte zájem v USA prodávat prostřednictvím americké pobočky nebo dceřinné společnosti, jednou z možností je získat investorské vízum /(E-2), aby v USA mohli Vaši čeští zaměstnanci pracovat.  Tady je jeden případ úspěšného investorského víza.

Múj klient si založil americkou společnost a uzavřel dealerskou smlouvu na dovoz a prodej motorizovaných surfovacích prken.   Americká společnost se zabývá také marketingem a údržbou a opravou těchto prken.  Kapitál na založení a rozběhnutí americké společnosti jistě splňuje požadavek, aby se jednalo o “značnou” investici pro účely investorského víza do USA. Společnost začala se několika zaměstnanci a splňuje tedy požadavek, že se nejedná o marginální investici.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Pokud máte zájem získat investorské vízum do (E-2), neváhejte se obrátit na česky mluvící imigrační advokátku v USA na telefonním čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte datum imigrační konzultace přímo zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09.

By

Investorské vízum (E-2) pro české investory do nemovitostí

Moji klienti, manželé z ČR, založili v USA společnost s ručením omezeným za účelem investování do nemovitostí.  Jedná se především o koupi nemovitosti, které je potřeba opravit a zmodernizovat.   Zmodernizované je pak prodají nebo je pronajímají. V době podání žádosti o investorské vízum již koupili 11 nemovitost, pět pronajímali a šest na prodej.   Společnost zaměstnala čtyři zaměstnance.   Údržbáře na plný úvazek a účetní a dvě asistentky na poloviční úvazek.

Jedná se o skutečnou a fungující firmu a “značnou” investici, která není marginální, pro účely investorského víza.   Navíc klienti měli rozsáhlé zkušenosti v oblasti nemovitostí.  Investorská víza byla bez problému schválena na dobu 5 let.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Pokud máte zájem získat investorské vízum do (E-2), neváhejte se obrátit na česky mluvící imigrační advokátku v USA na telefonním čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte datum imigrační konzultace přímo zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09.

By

Jak dlouho trvá schválení žádosti o investorskou zelenou kartu (EB-5) v USA?

Minulý rok se schvalovací doba žádosti o investorskou zelenou kartu (EB-5) výrazně protáhla z 20.5 až 27 měsíců na 29 až 45.5 měsíců.  Dnes je to 46 až 74.5 měsíců.  Jedna pozitivní změna od 31.3.2020 je ta, že Americký imigrační úřad nyní schvaluje žádosti, na jejichž základě může žadatel hned získat zelenou kartu.   Dříve schvaloval žádosti tak, jak byly podány, i když byla roční kvóta pro zemi žadatelé naplněna a žadatelé museli čekat až se kvóta uvolní.  Žadatelé ze zemí, pro které kvóta nebyla naplněna (včetně ČR) budou tak moci lépe využít přibližnou roční kvótu 700 investorských zelených karet (EB-5) pro danou zemi.

Většina amerických investorských karet je vydávána občanům Čínské republiky. Před rokem měli podáno tolik žádostí, že jejich čekací doba na vydání zelené karty byla více než 16 let.  Pro občany Vietnamu to bylo přes 7 let.  Mnoho žadatelů se rozhodlo v žádosti nepkračovat, takže se čekací doba pro Číňany snížila na méně než 5 let a pro Vietnamce na 3 roky. Pokud Kongres odstraní kvóty pro jednotlivé země, čekací doba Číňanů se sníží a čekací doba všech ostatních se zvýší.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Pokud máte zájem získat investorskou zelenou kartu v USA (EB-5), neváhejte se obrátit na česky mluvící imigrační advokátku v USA na telefonním čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte datum imigrační konultace přímo zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09.

 

By

Jak dlouho trvá vyřízení pracovního povolení v USA?

Můj klient je globální marketingová společnost, která měla zájem zaměstnat bytového architekta z Indie.  Podali jsme žádost o pracovní povolení v kategorii H-1B, což je kategorie pro zaměstnance, kteří maji alespoň bakalářské vzdělání.  Naše registrace byla vybrána v loterii žádosti v kategorii H-1B.  Klient poskytl veškeré doklady, o které jsem požádala.  Doložili jsme, že se jedná o pozici ve specializovaném oboru a žádost byla schválena za pouhé 3 týdny.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Pokud máte zájem získat pracovní povolení v USA, neváhejte se obrátit na česky mluvící imigrační advokátku v USA na telefonním čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte datum imigrační konultace přímo zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09.

 

 

By

Pracovní povolení v USA

Během více než dvacetileté právní praxe v USA jsem pomohla mnoha lidem získat pracovní povolení v USA.  Jaká je nejlepší cesta k získání pracovního povolení v USA právě pro Vás záleží na Vaší konkretní situaci, na Vašem vzdělání, zkušenostech, jestli máte pracovní nabídku od amerického zaměstnavatele, jestli Vás chce Vaše firma vyslat pracovat pro americkou pobočku, jestli si chcete v USA založit společnost, jestli is chcete koupit společnost v USA, jestli chcete investovat do americké společnosti, jestli chcete vyvážet zboží do USA nebo jestli máte v USA příbuzného.

Nejprve zjistíme, které typy víz připadají v úvahu.  Nejčastěji se setkáváme s lidmi, kteří (1) chtějí v USA investovat a získat buď zelenou kartu nebo pětileté investorské vízum (EB-5 nebo E-2 vízum), (2) chtějí založit americkou pobočku a vyslat do ní své klíčové zaměstnance (L víza), (3) chtějí do USA vyvážet nebo z USA dovážet (E-1 víza), (4) mají pracovní nabídku od amerického zaměstnavatele nebo (5) kteří mají příbuzného, který je Američan nebo držitel zelené karty.

Potom Vám poradíme, jestli splňujete požadavky k získání víz nebo zelené karty, a pomůžeme Vám je vyřídit.   Právní zastoupení v souvislosti s vyřízením víz není jen vyplnění nezbytných formulářů, ale také doložení, jak každý požadavek splňujete, a důkladné vysvětlení v průvodním dopisu.

Pokud chcete získat pracovní povolení v USA, zavolejte zkušené česky mluvící imigrační advokátce v USA  na číslo (+1) 480 425 2009 nebo se na nás obraťte prostřednictvím naší webové stránky.  Těšíme se, že Vám s vyřízením pracovního povolení v USA pomůžeme.

By

Omlouvá pandemie nového koronaviru plnění smluv?

Tzv. “vyšší moc” (force majeure) se používá ve smlouvách v souvislosti s úpravou událostí, které smluvní strany nemohly předvídat nebo ovlivnit.   “Vyšší” mocí se majií na mysli přírodní katastrofy (povodně, tornáda, zemětřesení, hurikány), ale i události způsobené lidmi (terorismus, stávky, demonstrace, války).  Nesčetná narušení podnikání a obchodu způsobené omezením cestování, karanténou, izolací, zákazem  shromaždování a dalšími opatřeními zavednými v souvislosti s pandemií nového koronaviru budou nepochybně splňovat podmínky ustanovení tzv. “vyšší moci” v mnoha smlouvách.

Nejprve je třeba se podívat, jestli smlouva obsahuje ustanovení vztahující se na podobné situace.  Analýza tohoto ustanovení ukáže, zda-li se toto ustanovení vztahuje na pandemii koronaviru a do jaké míry.  Pokud smlouva podobné ustanovení neobsahuje, další krok je analýza práva, kterým se smlouva řídí a do jaké míry toto právo upravuje podobné situace.  Součástí analýzy je analýza obecných právních principů.  V určitých situacích může být plnění omluveno, jelikož je plnění nemožné nebo neproveditlené nebo byl účel smlouvy byl zmařen.

Než můžeme k této analýze přistoupit, je důležité vědět, jakým právem se smlouva řídí.   Ustanovení, jakým právem se smlouva řídí je velice důležité smluvní ustanovení, především v mezinárodních smlouvách.  Její opominutí vede k právní nejistotě a může vést k nákladným soudním průtahům.

 

Pokud se nacházíte v podobné situaci, neváhejte se obrátit na česky mluvící americkou advokátku buď telefonicky na čísle (1) 480  2009 nebo přes naši webovou stránku.

By

Investice do regionálních center (EB-5) – zjednodušené získání zelené karty

Americká ekonomika zdevastovaná novým koronavirem bude k jejím znovurozjetí potřebavat značné investice.  Jedním způsobem, jak přilákat nový kapitál, bude i využití tzv. EB-5 regionálních center, která umožní investorům získání zelené karty za poloviční sumu.   Jedná se o částku 900.000,- USD.

Regionální centrum je ekonomický celek, buď veřejný nebo soukromý, na území USA, který podporuje ekonomický růst zvýšením exportu, zlepšením regionální produktivity, vytvořením pracovních míst nebo zvýšením domácích kapitálových investic.  Obvykle se nachází v oblastech mimo velkých měst a v oblastech s vyšší  nezaměstnaností, aby investorům umožnil získání zelené karty za tuto poloviční sumu.  Regionální cetra jsou schválená Imigračním úřadem.  Výhodou regionálních center je to, že se do vytvoření nezbytných pracovních míst mohou započítávat také nepřímá pracovní místa.  Nepřímá pracovní místa jsou místa mimo podnik regionálního centra vzniklá jako jeho důsledek.  Jsou to např. výrobci zboží, zařízení a služeb, které podnik regionálního centra kupuje.

Jedním z podmínek získání investorské zelené karty (EB-5) je vytvoření alespoň deseti nových pracovních míst.  Pokud jenom někteří investoři mají zájem o získání zelené karty, všechna nově vytvořená pracovní místa se mohou připsát pouze těmto investorům.

Pokud máte zájem se dozvědět o tomto investorském programu, prostřednictvím, kterého můžete získat zelenou kartu (EB-5), více, obraťte se na naši imigrační právničku prostřednictvím naší webové stránky nebo nám zavolejte na telefonní číslo (+1) 480 425 2009.

By

Investiční částka nezbytná k získání zelené karty se bude zvyšovat

Pokud máte zájem získat zelenou kartu v USA prostřednictvím investice, minimální investovaná částka se bude zvyšovat na 1.8 milión USD (z dosavadního 1 milliónu) a pro investice v cílených oblastech s vysokou nezaměstnaností na 900.000 USD (z dosavadních 500.000 USD).  Tato změna se bude vztahovat na žádosti podané od 21.11.2019.  Minimální částka se bude automaticky zvyšovat každých pět let s inflací.   Jednotlivé americké státy už nebudou moci stanovit oblasti jako cílené oblasti s vysokou nezaměstnaností umožnující nižší investici.  Tyto oblasti budou stanoveny na federální úrovni. Další změny se týkají např. procesu změny podmíněné zelené karty na zelenou kartu trvalou a zachování dne podání dřívější žádosti pro žádosti následné, pokud nešlo ke zrušení schválené žádosti z důvodu podvodu.

Pokud uvažujete o investici v USA a získání zelené karty, obraťte se na česky mluvící imigrační advokátní kancelář, abychom Vám mohli pomoci se získáním zelené karty za nižší investici než dojde ke zvýšení investované částky.   Volejte dnes na číslo (+1) 480 425 2009 nebo se na nás obraťte prostřednictvím této webové stránky zde.

 

By

Zelená karta pro vynikajícího tenisového trenéra

Tenis je mým oblíbeným sportem.   Byla jsem tedy velice ráda, když se na mě obrátil mimořádně úspěšný tenisový trenér a bývalý rezervní člen týmu Davisova poháru se zájmem o právní zastoupení ve věci získání zelené karty (trvalého pobytu v USA).  Žádost byla podána v tzv. první preferenční kategorii (EB-1A).   K úspěšnému schválení žádosti je třeba předložit obsáhlé doklady ukazující, že můj klient je národně nebo mezinárodně uznávaný tenisový trenér a splňuje alespoň tři z deseti kritérií nutných k prokázání mimořádných schopností v oblasti sportu, specificky v oblasti tréninku tenisu.

Ke splnění prvního kritéria jsme předložili doklady o originálním sportovním přínosu mimořádného významu.  Jako světová tenisová špička již od raného věku, můj klient získal hluboké porozumění tenisových schopností na kurtu i mimo kurt důležité ke zdokonalení fyzické i mentální hry jeho studentů.  Vytrénoval tak nesčetné elitní hráče, kteří se umísťují na vrcholu amerického tenisového žebříčku a vyhrávají tenisové turnaje.

Ke splnění druhého kritéria jsme předložili doklady o tom, že můj klient hraje přední roli v organizaci s eminentní reputací.  Touto organizací je tenisová akademie s jedním z nejúspěšnějších tenisových programů v USA, která trénuje světové tenisové špičky.   Můj klient je integrální součástí úspěchu této akademie.

Ke splnění třetího kritéria jsem předložili jeho mezinárodně uznávaná ocenění, výhry a umístění.  Předložili jsme také doklady o jeho vysokém platu a o tom, že v tréninku tenisových špiček bude pokračovat a že schválení žádosti o zelenou kartu bude pro USA velkým přínosem.

Pokud máte mimořádné schopnosti v oblasti sportu, vědy, umění, vzdělávání nebo byznysu a máte zájem o získání americké zelené karty, obraťte se na nás prostřednictvím naší webové stránky nebo telefonicky na čísle (+1) 480 425 2009.