By

Jaký je rozdíl mezi “hlavním” a “vedlejším” insolvenčním řízením?

Pokud v ČR probíhá insolvenční řízení a v USA se nachází majetek dlužníka, lže požádat o uznání českého insolvenčního řízení v USA a dát tak českému insolvenčnímu správci určité pravomoci nad majetkem v USA.

Podle amerického insolvenčního práva se za “hlavní” řízení považuje řízení v zemi, kde má dlužník centrum svých hlavních zájmů.  Za centrum hlavních zájmů se předpokládá sídlo společnosti nebo bydliště jednotlivce.  “Vedlejší” řízení je řízení v zemi, kde dlužník vykonává trvalé ekonomické aktivity.   Tento rozdíl je důležitý, jelikož uznání zahraničního (např. českého) hlavního řízení stanoví určitá práva, která nejsou k dispozici pro zahraniční vedlejší řízení.

Pokud americký insolvenční soud uzná české insolvenční řízení jako “hlavní” řízení, k zastavení veškerého vymáhání dluhů a soudních řízení proti dlužníkovi a jeho majetku dojde automaticky ze zákona.  K prodeji dlužníkova majetku může pak dojít jen se souhlasem insolvenčního soudu, určité převody dlužníkova majetku mohou být zbaveny účinnosti a český insolvenční správce má další pravomoci. Pokud uzná americký insolvenční soud české insolvenční řízení jako vedlejší insolvenční řízení, český insolvenční správce může požádat o určité pravomoci, jako např. zastavení vymáhání dluhů, zákaz převodu majetku dlužníka, výslech svědků a správu dlužníkova majetku v USA.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit jeden aspekt uznání českého insolvenčního řízení v USA.  Pokud máte zájem o uznání českého insolvenčního řízení v USA, domluvte is konzultaci s česky mluvící insolvenční advokátkou v USA zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám s uznáním českého insolvenčního řízení v USA pomůžeme.

By

Úhrada advokátních poplatků za zelenou kartu v USA

Lidé s výjimečnými schopnostmi v oblasti vědy, umění, vzdělání, obchodu nebo sportu mohou v USA požádat o zelenou kartu.  Po podání žádost někdy dostanou od Imigračního úřadu žádost o více dokladů ukazujících vyjímečné schopnosti a pak někdy kapriciozní rozhodnutí.   Často si neví, že mohou požádat o úhradu advokátních poplatků a nákladů podle Zákona o rovném přístupu ke spravedlnosti (Equal Access to Justice Act) pokud napadnou rozhodnutí Imigračního úřadu podle Zákona o správním postupu (Administrative Procedures Act).  Uspěšné napadení, musí být podstatně oprávněné. Např. výjimečný animátor Ludovic Pierre Berardo napadnul tímto způsobme zamítnuti žádosti o zelenou kartu a dostal úhradu advokátních poplatků ve výši 44.672,50 USD a nákladů ve výši 400,- USD.

Tento článek není právní rada.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit jeden aspekt získání zelené karty pro jednotlivce s výjimečnými schopnostmi.  Pokud máte zájem o získání zelené karty v USA, domluvte is konzultaci s česky mluvící advokátkou zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám se získáním pracovního povolení v USA pomůžeme.

By

Pracovní povolení pro zaměstnance s bakalářským diplomem

Jedním z typů pracovního povolení v USA pro zaměstnance s bakalářským diplomem je tzv. H-1B vízum.  Jelikož se vydává pouze 85.000 nových víz ročně (s některými výjimkami) a počet těchto žádostí v poslední době přesahuje tento počet, Imigrační úřad vybírá ty zaměstnavatele, kteří mohou žádost předložit, prostřednictvím loterie.  Registrace pro loterii a loterie probíhají v březnu.  Vybraní zaměstnavatelé mají 90 dní k podání žádosti.   Spolu s žádostí musí zaměstnavatelé doložit, že žádost  spňuje veškeré požadavky včetně toho, že pracovní místo vyžaduje bakalářský diplom v daném oboru, zaměstnanec má tento tento diplom či adekvátní zkušenost v daném oboru, zaměstnavatel má pro zaměstnance práci a také finanční prostředky k zaplacení zaměstnance.  Vízum se vydává na 3 roky a zaměstnanci mohou začít pracovat od 1. října.

Tento článek není právní rada.  Zjednodušili jsme americké imigrační právo, abychom mohli nastínit postup získání pracovního povolení pro zaměstnance s bakalářským diplomem.  Pokud máte zájem o získání pracovního povolení v USA prostřednictvím zaměstnavatele, domluvte is konzultaci s česky mluvící advokátkou zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám se získáním pracovního povolení v USA pomůžeme.

By

Jak získat zelenou kartu prostřednictvím amerického zaměstnavatele

K získání zelené karty prostřednictvím amerického zaměstnavatele je ve většině případů nutné nejprve získat potrvzení od Ministerstva práce, že pro nabízené pracovní místo neexistují američtí pracovníci, kteří schopní, ochotní, kvalifikovaní a k dispozici přijmout nabízené pracovní místo.   K získání potvrzení je nutné se řídit přísnými předpisy, které stanovují, jak pracovní nabídku inzerovat, s kterými uchazeči mít pohovor a kdy žádost o potvrzení podat.  Ministerstvu práce, konkrétně Úřadu zahraniční pracovní certifikace, nyní trvá 7,5 měsíců toto povolení vydat.   V některých případech je tato lhůta prodloužena auditem, který trvá zhruba rok.

Jakmile je potvzení vydáno, zaměstnavatel podá u Imigračního úřadu žádost pro zahraničního pracovníka a s ní musí doložit, že tento zahraniční pracovník splňuje všechny inzerované požadavky.   Tato žádost může být s příplatkem schválena během dvou týdnů.  S touto žádostí a v některých případech po jejím schválení, pak dotyčný pracovník podá žádost o zelenou kartu.

Tento článek není právní rada.  Zjednodušili jsme americké imigrační právo, abychom mohli nastínit postup získání zelené karty přes zaměstnavatele.  Pokud máte zájem o získání zelené karty prostřednictvím zaměstnavatele, domluvte is konzultaci zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám se získáním zelené karty pomůžeme.

By

Potřebujete výjimku ze zákazu vstupu do USA ze Schengenu?

Dne 31.1.2020 vydal americký president Donald Trump prohlášení o zákazu vstupu do USA cizinců ze zemí  Schengenu, Irska, Británie, Brazílie, Číny a Iránu z důvodu veřejného zdraví a ekonomických důvodů souvisejících s pandemií nového koronaviru.   Prohlášení obsahují výjimky v “národním zájmu”.  Zákaz se nevstahuje např. na americké občany a držitele zelené karty.

Dne 11.3.2020 byl dočasně zakázán vstup cizích státních příslušníků, kteří se fyzicky nacházeli na území Schengenu 14 dní bezprostředně před vstupem do USA včetně těch, kteří neopustili letiště nacházející se v Schengenu a kteří by v USA neopustili letiště.  Dne 29.6.2020 bylo udělování výjimy ze zákazu vstupu rozšířeno.   Zdravotníci, vědci, investoři, techničtí experti, manažeři, sportovci mohou a někteří účatníci výměnných programů mohou tuto výjimku získat.

Pokud máte zájem, abychom Vám s vyřízením výjimky ze zákazu pomohli, kontaktujte nás buď telefonicky na čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte termín konzultace zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09

 

 

By

Investorské vízum (E-2) pro českého dovozce a dealera českých výrobků v USA

Pokud máte zájem o vývoz výrobků do USA a máte zájem v USA prodávat prostřednictvím americké pobočky nebo dceřinné společnosti, jednou z možností je získat investorské vízum /(E-2), aby v USA mohli Vaši čeští zaměstnanci pracovat.  Tady je jeden případ úspěšného investorského víza.

Múj klient si založil americkou společnost a uzavřel dealerskou smlouvu na dovoz a prodej motorizovaných surfovacích prken.   Americká společnost se zabývá také marketingem a údržbou a opravou těchto prken.  Kapitál na založení a rozběhnutí americké společnosti jistě splňuje požadavek, aby se jednalo o “značnou” investici pro účely investorského víza do USA. Společnost začala se několika zaměstnanci a splňuje tedy požadavek, že se nejedná o marginální investici.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Pokud máte zájem získat investorské vízum do (E-2), neváhejte se obrátit na česky mluvící imigrační advokátku v USA na telefonním čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte datum imigrační konzultace přímo zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09.

By

Investorské vízum (E-2) pro české investory do nemovitostí

Moji klienti, manželé z ČR, založili v USA společnost s ručením omezeným za účelem investování do nemovitostí.  Jedná se především o koupi nemovitosti, které je potřeba opravit a zmodernizovat.   Zmodernizované je pak prodají nebo je pronajímají. V době podání žádosti o investorské vízum již koupili 11 nemovitost, pět pronajímali a šest na prodej.   Společnost zaměstnala čtyři zaměstnance.   Údržbáře na plný úvazek a účetní a dvě asistentky na poloviční úvazek.

Jedná se o skutečnou a fungující firmu a “značnou” investici, která není marginální, pro účely investorského víza.   Navíc klienti měli rozsáhlé zkušenosti v oblasti nemovitostí.  Investorská víza byla bez problému schválena na dobu 5 let.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Pokud máte zájem získat investorské vízum do (E-2), neváhejte se obrátit na česky mluvící imigrační advokátku v USA na telefonním čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte datum imigrační konzultace přímo zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09.

By

Jak dlouho trvá schválení žádosti o investorskou zelenou kartu (EB-5) v USA?

Minulý rok se schvalovací doba žádosti o investorskou zelenou kartu (EB-5) výrazně protáhla z 20.5 až 27 měsíců na 29 až 45.5 měsíců.  Dnes je to 46 až 74.5 měsíců.  Jedna pozitivní změna od 31.3.2020 je ta, že Americký imigrační úřad nyní schvaluje žádosti, na jejichž základě může žadatel hned získat zelenou kartu.   Dříve schvaloval žádosti tak, jak byly podány, i když byla roční kvóta pro zemi žadatelé naplněna a žadatelé museli čekat až se kvóta uvolní.  Žadatelé ze zemí, pro které kvóta nebyla naplněna (včetně ČR) budou tak moci lépe využít přibližnou roční kvótu 700 investorských zelených karet (EB-5) pro danou zemi.

Většina amerických investorských karet je vydávána občanům Čínské republiky. Před rokem měli podáno tolik žádostí, že jejich čekací doba na vydání zelené karty byla více než 16 let.  Pro občany Vietnamu to bylo přes 7 let.  Mnoho žadatelů se rozhodlo v žádosti nepkračovat, takže se čekací doba pro Číňany snížila na méně než 5 let a pro Vietnamce na 3 roky. Pokud Kongres odstraní kvóty pro jednotlivé země, čekací doba Číňanů se sníží a čekací doba všech ostatních se zvýší.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Pokud máte zájem získat investorskou zelenou kartu v USA (EB-5), neváhejte se obrátit na česky mluvící imigrační advokátku v USA na telefonním čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte datum imigrační konultace přímo zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09.

 

By

Jak dlouho trvá vyřízení pracovního povolení v USA?

Můj klient je globální marketingová společnost, která měla zájem zaměstnat bytového architekta z Indie.  Podali jsme žádost o pracovní povolení v kategorii H-1B, což je kategorie pro zaměstnance, kteří maji alespoň bakalářské vzdělání.  Naše registrace byla vybrána v loterii žádosti v kategorii H-1B.  Klient poskytl veškeré doklady, o které jsem požádala.  Doložili jsme, že se jedná o pozici ve specializovaném oboru a žádost byla schválena za pouhé 3 týdny.

Tento článek nepředstavuje právní radu.  Pokud máte zájem získat pracovní povolení v USA, neváhejte se obrátit na česky mluvící imigrační advokátku v USA na telefonním čísle (+1) 480 425 2009 nebo si vyberte datum imigrační konultace přímo zde: https://calendly.com/irena-3/60min?back=1&month=2020-09.

 

 

By

Pracovní povolení v USA

Během více než dvacetileté právní praxe v USA jsem pomohla mnoha lidem získat pracovní povolení v USA.  Jaká je nejlepší cesta k získání pracovního povolení v USA právě pro Vás záleží na Vaší konkretní situaci, na Vašem vzdělání, zkušenostech, jestli máte pracovní nabídku od amerického zaměstnavatele, jestli Vás chce Vaše firma vyslat pracovat pro americkou pobočku, jestli si chcete v USA založit společnost, jestli is chcete koupit společnost v USA, jestli chcete investovat do americké společnosti, jestli chcete vyvážet zboží do USA nebo jestli máte v USA příbuzného.

Nejprve zjistíme, které typy víz připadají v úvahu.  Nejčastěji se setkáváme s lidmi, kteří (1) chtějí v USA investovat a získat buď zelenou kartu nebo pětileté investorské vízum (EB-5 nebo E-2 vízum), (2) chtějí založit americkou pobočku a vyslat do ní své klíčové zaměstnance (L víza), (3) chtějí do USA vyvážet nebo z USA dovážet (E-1 víza), (4) mají pracovní nabídku od amerického zaměstnavatele nebo (5) kteří mají příbuzného, který je Američan nebo držitel zelené karty.

Potom Vám poradíme, jestli splňujete požadavky k získání víz nebo zelené karty, a pomůžeme Vám je vyřídit.   Právní zastoupení v souvislosti s vyřízením víz není jen vyplnění nezbytných formulářů, ale také doložení, jak každý požadavek splňujete, a důkladné vysvětlení v průvodním dopisu.

Pokud chcete získat pracovní povolení v USA, zavolejte zkušené česky mluvící imigrační advokátce v USA  na číslo (+1) 480 425 2009 nebo se na nás obraťte prostřednictvím naší webové stránky.  Těšíme se, že Vám s vyřízením pracovního povolení v USA pomůžeme.