By

Americká loterie zelených karet

Máte zájem o americkou zelenou kartu? Své štěstí můžete zkusit registrací do americké loterie zelených kart pro fiskální rok 2023 mezi 6.10.2021 (GMT -4) a 9.11.2021 (GMT -5).  Občané ČR se mohou loterie zúčastnit.  Je třeba mít alespoň střední školu nebo obdobné vzdělání nebo dva roky (v posledních 5 letech) praxe v oboru, který vyžaduje nejméně dva roky praxe nebo školení. Výsledky loterie budou k dispozici 8.5.2022.

 

 

 

 

 

By

Výše investice k získání zelené karty v USA (EB-5) snížena

Dne 22.6.2021 americký federální soud v Kalifornii (Behring Regional Center LLC v. Wolf, 20-CV-09263-JSC) zrušil poslední předpis týkající se nařízení upravující investorký program k získání zelené karty (EB-5) v USA.  Nařízení platné dne 21.11.2019 nabylo tedy znovu platnosti.   Výše investice k získání zelené karty v USA (EB-5) je nyní 1 milion USD a v cílených oblastech s vysokou nezaměstnaností 500.000 USD.

Statutární autorizace Programu EB-5 regionálních center vypršela 30.6.2021.  Nyní je tedy možné získat zelenou kartu v USA pouze prostřednictvím přímé investice.

 

By

Úhrada advokátních poplatků za zelenou kartu v USA

Lidé s výjimečnými schopnostmi v oblasti vědy, umění, vzdělání, obchodu nebo sportu mohou v USA požádat o zelenou kartu.  Po podání žádost někdy dostanou od Imigračního úřadu žádost o více dokladů ukazujících vyjímečné schopnosti a pak někdy kapriciozní rozhodnutí.   Často si neví, že mohou požádat o úhradu advokátních poplatků a nákladů podle Zákona o rovném přístupu ke spravedlnosti (Equal Access to Justice Act) pokud napadnou rozhodnutí Imigračního úřadu podle Zákona o správním postupu (Administrative Procedures Act).  Uspěšné napadení, musí být podstatně oprávněné. Např. výjimečný animátor Ludovic Pierre Berardo napadnul tímto způsobme zamítnuti žádosti o zelenou kartu a dostal úhradu advokátních poplatků ve výši 44.672,50 USD a nákladů ve výši 400,- USD.

Tento článek není právní rada.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit jeden aspekt získání zelené karty pro jednotlivce s výjimečnými schopnostmi.  Pokud máte zájem o získání zelené karty v USA, domluvte is konzultaci s česky mluvící advokátkou zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám se získáním pracovního povolení v USA pomůžeme.

By

Investice do regionálních center (EB-5) – zjednodušené získání zelené karty

Americká ekonomika zdevastovaná novým koronavirem bude k jejím znovurozjetí potřebavat značné investice.  Jedním způsobem, jak přilákat nový kapitál, bude i využití tzv. EB-5 regionálních center, která umožní investorům získání zelené karty za poloviční sumu.   Jedná se o částku 900.000,- USD.

Regionální centrum je ekonomický celek, buď veřejný nebo soukromý, na území USA, který podporuje ekonomický růst zvýšením exportu, zlepšením regionální produktivity, vytvořením pracovních míst nebo zvýšením domácích kapitálových investic.  Obvykle se nachází v oblastech mimo velkých měst a v oblastech s vyšší  nezaměstnaností, aby investorům umožnil získání zelené karty za tuto poloviční sumu.  Regionální cetra jsou schválená Imigračním úřadem.  Výhodou regionálních center je to, že se do vytvoření nezbytných pracovních míst mohou započítávat také nepřímá pracovní místa.  Nepřímá pracovní místa jsou místa mimo podnik regionálního centra vzniklá jako jeho důsledek.  Jsou to např. výrobci zboží, zařízení a služeb, které podnik regionálního centra kupuje.

Jedním z podmínek získání investorské zelené karty (EB-5) je vytvoření alespoň deseti nových pracovních míst.  Pokud jenom někteří investoři mají zájem o získání zelené karty, všechna nově vytvořená pracovní místa se mohou připsát pouze těmto investorům.

Pokud máte zájem se dozvědět o tomto investorském programu, prostřednictvím, kterého můžete získat zelenou kartu (EB-5), více, obraťte se na naši imigrační právničku prostřednictvím naší webové stránky nebo nám zavolejte na telefonní číslo (+1) 480 425 2009.

By

Investiční částka nezbytná k získání zelené karty se bude zvyšovat

Pokud máte zájem získat zelenou kartu v USA prostřednictvím investice, minimální investovaná částka se bude zvyšovat na 1.8 milión USD (z dosavadního 1 milliónu) a pro investice v cílených oblastech s vysokou nezaměstnaností na 900.000 USD (z dosavadních 500.000 USD).  Tato změna se bude vztahovat na žádosti podané od 21.11.2019.  Minimální částka se bude automaticky zvyšovat každých pět let s inflací.   Jednotlivé americké státy už nebudou moci stanovit oblasti jako cílené oblasti s vysokou nezaměstnaností umožnující nižší investici.  Tyto oblasti budou stanoveny na federální úrovni. Další změny se týkají např. procesu změny podmíněné zelené karty na zelenou kartu trvalou a zachování dne podání dřívější žádosti pro žádosti následné, pokud nešlo ke zrušení schválené žádosti z důvodu podvodu.

Pokud uvažujete o investici v USA a získání zelené karty, obraťte se na česky mluvící imigrační advokátní kancelář, abychom Vám mohli pomoci se získáním zelené karty za nižší investici než dojde ke zvýšení investované částky.   Volejte dnes na číslo (+1) 480 425 2009 nebo se na nás obraťte prostřednictvím této webové stránky zde.