Pro jednotlivce s výjimečnými schopnostmi

Máte výjimečné schopnosti či úspěch v oblasti vědy, umění, školství, podnikání nebo sportu a můžete doložit národní či mezinárodní uznání za Vaše dosažené úspěchy?  V tomto případě, můžete dostat zelenou kartu v USA pod kategorií EB-1.  Výjimečný úspěch znamená, že jste na samém vrcholu svého oboru.  Výhodou této kategorie je, že nepotřebujete pracovní nabídku ani inzerovat pracovní místo a ukázat, že neexistuje americký pracovník kvalifikovaný pro tuto pozici.

Aby jste mohli zelenou kartu touto cestou získat, musíte ukázat buď jeden mezinárodně uznávaný úspěch či cenu jako např. Nobelovu cenu nebo splnění alespoň 3 z deseti požadavků:

(1) udělení národně nebo mezinárodně uznávané ceny nižšího stupně

(2) členství v organizaci jejichž členové dosáhli výjimečných úspěchů

(3) publikace o Vás ve významných mediích

(4) účast jako rozhodčí nebo expert posuzující díla či činy jiných

(5) významný a originální vědecký, akademický, umělěcký, atletický nebo podnikatelský přínos

(6) autorství akademických článků ve Vašem oboru

(7) umělěcké výstavy

(8) hlavní role v organizaci s výjimečnou reputací

(9) vysoký plat či odměna ve srovnání s ostatními ve Vašem oboru

(10) komerční úspěch.

Pokud se některý požadavek na Váš obor nevztahuje, můžete prokázat srovnatelný požadavek.  Musíte také prokázat úmysl pokračovat v oboru, ve kterém jste dosáhli výjimečné úspěchy, a take, že Vaše činnost bude značnžm přínosem pro USA.

Tento článek není právní rada.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit jeden aspekt získání zelené karty pro jednotlivce s výjimečnými schopnostmi.  Pokud máte zájem o získání zelené karty v USA, domluvte is konzultaci s česky mluvící imigrační advokátkou zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám se získáním zelené karty v USA pomůžeme.