Investorské vízum do USA

Pokud máte podnikatelského ducha, můžete získat buď dočasné nebo trvalé pracovní povolení (a pobyt) v USA prostřednictvím investice v USA. V závislosti na velikosti investice, můžete buď získat nepřistěhovalecké (dočasné) investorské vízum do USA nebo přistěhovalecké (trvalé) vízum (tzv. zelenou kartu).

Minimální investice v USA pro získání přistěhovaleckého investorského víza (EB-5) tzv. zelené karty je 1,05 miliónů dolarů a pro investice v USA v cílených oblastech s vysokou nezaměstnaností a projektů infrastruktury na 800.000 dolarů.  Je  také nutné vytvořit alespoň deset nových pracovních míst.  Minimální investovaná částka se zvýšila  z miliónu dolarů (a půl miliónu v oblastech s  vysokou nezaměstnaností)

Můžete buď založit novou společnost nebo koupit existující společnost.  Investice v USA může být ve formě peněžních prostředků, hmotného majetku nebo práv duševního vlastnictví.  Investované prostředky mohou pocházet také z půjčky zajištěné osobním majetkem investora. Pokud nemáte zájem se aktivně na obchodní činnosti Vaší společnosti v USA podílet, můžete získat zelenou kartu prostřednictvím investice v USA do tzv. regionálního centra.

“Značná” částka, která může být nižší než 800.000 dolarů, stačí k získání dočasného investorského viza (E-2). Co je považováno za “značnou” částku, není přesně v americkém imigračním právu ustanoveno.  Tato částka je jiná pro každý typ podnikání.  Nestačí však založit rodinný podnik, který má jen kapacitu vytvořit prostředky dostatečné k obživě Vaší rodiny. Podnik musí vytvořit pracovní místa pro americké pracovníky.  V podniku musíte mít rozhodující podíl, tedy alespoň 50%. Investovaný kapitál musí být vystaven rizikům trhu. Nestačí mít tedy peněžní prostředky na bankovním účtu.  Musíte také prokázat, že zdroje Vaší investice nepochází z kriminální činnosti.

Na jak dlouho bude nepřistěhovalecké investorské vizum vystaveno, záleží na Vašem občanství.  Pro občany České republiky se vystavuje na dobu 5 let. Toto investorské vízum se dá prodlužovat, pokud společnost funguje. Manžel(ka) a děti do 21 let dostanou víza na stejnou dobu. Držitel(ka) víza vstupuje do USA za účelem řízení podniku, do kterého investoval(a), and manžel(ka) má v USA pracovní povolení.

Naše česky hovořící americká advokátní kancelář má rozsáhlé zkušenosti s vyřizováním amerických investorských víz a zelených karet. Pokud máte zájem, abychom Vám pomohli získat investorské vízum do USA nebo zelenou kartu do USA prostřednictvím investice nebo máte zájem o konzultaci, domluvte si konzultaci s česky mluvící imigrační advokátkou v USA zde https://calendly.com/irena-3/30min.  Těšíme se, že Vám s vyřízením investorského víza víza do USA pomůžeme.