Právní služby

Advokátní kancelář Juras Law Firm PLC se zaměřuje na právo USA, především na poskytování právních služeb v oblasti práva imigračního, obchodního, mezinárodniho a insolvenčního.  V oblasti práva USA imigračního zastupujeme společnosti, které chtějí v USA zaměstnat cizí státní příslušníky, a jednotlivce, kteří chtějí v USA získat pracovní povolení, zelenou kartu (trvalý pobyt) nebo americké občanství.  V oblasti práva USA mezinárodního zastupujeme české exportéry v USA, vyjednáváme a připravujeme mezinárodní smlouvy, vykonáváme české rozsudky a arbitrážní rozhodnutí v USA. V oblasti práva USA obchodního vyjednáváme a připravujeme obchodní smlouvy a řešíme spory mimosoudní cestou.  V oblasti práva USA insolvenčního zastupujeme věřitele a dlužníky v insolvenčních řízeních v USA.   Pokud máte zájem o právni zastoupení či konzultaci práva USA, domluvte si konzultace zde.