Často kladené otázky

1) Jak mohu získat pracovní povolení v USA nebo zelenou kartu v USA?
2) Jak se zakládá společnost, pobočka či dceřinná společnost v USA?
3) Jak vyvážet zboží do USA a poskytovat služby v USA?
4) Jak vyvážet zboží či služby do USA prostřednictvím obchodního zástupce v USA?
5) Jak vyvážet zboží do USA prostřednictvím distributorů?
6) Joint ventures
7) Soudní řízeni v USA
8) Jak vykonat český rozsudek v USA
9)  Jak vykonat český rozhodčí nález v USA
10) Vymáhání pohledávek v USA
11) Zastupování českých věřitelů v americkém insolvenčním řízení

 

1) Jak mohu ziskat pracovni povoleni v USA nebo zelenou kartu?

Jak získat pracovní povolení a zelenou kartu v USA, je jedna z nejčastěji kladených otázek, se kterou se setkáváme. Pokud máte zájem získat pracovní povolení nebo zelenou kartu v USA, vyberte si vhodný termín pro konzultaci zde: www.calendly.com/irena-3.  Americké právo obsahuje celou řadu typů víz. Zvolení vhodného typu nepřistěhovaleckých či přistěhovaleckých víz záleží na Vaší konkrétní situaci. Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme rozhodnout, který typ víz je pro Vás nejvýhodnější.  Pro více informací, klikněte zde.

2) Jak se zakládá společnost, pobočka či dceřinná společnost v USA?

Každý z padesáti států v USA má své vlastni státní právo, kterým se řídí zakládání obchodních společností v tomto státě. Tímto právem se také řídí vnitřní struktura společnosti a další právní vztahy. Obchodní společnosti jsou tedy zakládány podle práva státu Delaware, New York, Kalifornie atd.  Nejčastěji zakládané formy obchodních společností jsou korporace (“corporation”) a společnost s ručením omezeným (“limited liability companies” zkráceně”LLC”).  Česky mluvící advokátní kancelář Juras Law Firm, PLC pomáhá českým podnikatelům a firmám zakládat obchodní společnosti v amerických státech. Pomůýeme Vám také rozhodnout, jaká forma obchodní společnosti je pro Vás nejvýhodnější, ve kterém americkém státě je pro Vás nejvýhodnější společnost založit a jak společnost nejlépe uspořádat, aby jste mohli pro její zaměstnance získat pracovní povolení v USA. Vyberte si vhodný termín pro konzultaci zde: www.calendly.com/irena-3

3) Jak mohu vyvážet zboží a služby do USA?

Export zboží do USA může mít několik forem: od přímého prodeje zákazníkovi, přes prodej prostřednictvím obchodních zástupců nebo distributorů až po založení pobočky či dceřinné společnosti v USA. Naše česky mluvící advokátní kancelář v USA Vám pomůže s právními záležitostmi spojenými s vývozem zboží do USA včetně získání nezbytných licencí a povolení k dovozu a prodeji, s požadavky amerických celních předpisů, s přípravou, vyjednáváním a uzavřením kvalitních smluv o prodeji, distribuci, obchodním zastoupení a dalších typech smluv a se založením poboček či dceřinných společností v USA. Význam kvalitně připravených smluv s americkými subjekty, které chrání Vaše práva a zájmy a berou ohled na rozdíly mezi americkým obyčejovým právem a českým kontinentálním právem, je neocenitelný. Naše zkušenost ukazuje, že je mnohem levnější zaplatit na začátku obchodního vztahu s americkým subjektem náklady za právní služby spojené s přípravou kvalitní smlouvy než později platit náklady spojené se soudním řízením. Jedno ustanovení, které chybí ve Vaší smlouvě s americkým subjektem, jelikož smlouva nebyla připravena právníkem znalým českého i amerického práva, Vás muže stát tisíce dolarů (příp. i více v závislosti na druhu prodávaného zboží či služeb). Česky mluvící advokátni kancelář Juras Law Firm PLC má bohatou zkušenost s americkým i českým právem a s vývozem českého zboží do USA.  Domluvte si konzultaci zde: www.calendly.com/irena-3 a my Vám se záležitostmi týkajicimi se vývozu zboží do USA pomůžeme.

4) Jak vyvážet zboží či služby do USA prostřednictvím obchodního zástupce v USA?

Obchodní zástupce zprostředkovává objednávky zboží či služeb dodavatele. Význam řádně sepsaných smluv o obchodním zastoupení je neocenitelný. Při uzavírání smluv je např. důležité dbát na to, aby nebyl obchodní zástupce považován za Vašeho zaměstnance.  Česky mluvící advokátní kancelář Juras Law Firm, PLC v USA Vám pomůže s přípravou a vyjednáním smlouvy o obchodním zastoupení, která bude chránit Vaše práva a zájmy.  Domluvte si konzultaci zde: www.calendly.com/irena-3 a my s přípravou a vyjednáním smlouvy pomůžeme.

5) Jak vyvážet zboží do USA prostřednictvím distributorů

V případě, že chcete vyvážet zboží do USA prostřednictvím distributorů, neměli byste podcenit význam kvalitně připravené písemné distribuční smlouvy. Distribuční smlouva by neměla zapomenout na celou řadu zásadních ustanovení (jako např. kterým právem se smlouva řídí, který soud je příslusný pro řešení případných sporů apod.) a také na rozdíly mezi českým a americkým právem.  Často se setkáváme s distribučními smlouvami připravenými českými právníky neznalými amerického práva a uzavřenými bez konzultace s americkým právníkem, které obsahují některá opomenutí či vymezení vztahů, která pak ve svém důsledku stojí českého vývozce nemalé peníze. Nezapomeňte, že výdaje na konzultaci s právnikem znalým nejen českého ale i amerického práva se Vám mnohonásobně vyplatí. Domluvte si konzultaci zde: www.calendly.com/irena-3 a my Vám připravíme distribuční smlouvy s americkými distributory, které ochrání Vaše práva a zájmy, a poskytneme s tím spojenou další právní pomoc.

6) Joint ventures

Nekdy muze byt pro Vas nejlepsi cesta na americky trh prostrednictvim joint venture s americkym partnerem. Mozna, ze napr.chcete do USA vyvazet zbozi, na ktere se vztahuje tzv. Buy America law. Urcite Vam nedoporucujeme pristoupit k joint venture bez konzultace s americkym pravnikem vzhledem ke komplexnosti s tim spojenych otazek. Kontaktujte nas a my Vam poskytneme vice informaci.

7) Soudní a arbitrážní řízení v USA

Američané mají sklony zahajovat soudní spory nebo jimi hrozit mnohem častěji než Češi. Soudní spory u amerických soudů jsou obvykle velice nákladné. Češi, kteří jsou zvyklí na ustanovení českého občanského soudního řádu, podle kterého přizná soud náhradu nákladů řízení (včetně nákladu na advokátní zastoupení) účastníků, který měl ve věci plný úspěch, jsou často překvapení, že v USA platí tzv. americké pravidlo (American rule). Podle amerického pravidla si každý účastník hradí náklady na advokátní zastoupení, pokud neexistuje specifické právní ustanoví nebo smluvní ustanovení, které přiznává náhradu nákladů na advokátní zastoupení účastníků, který měl ve věci úspěch. Jelikož náklady na advokátní zastoupení jsou v USA vysoké, kvalitní smlouva, která obsahuje ustanovení týkající se náhrady nákladů advokátního zastoupení a další nezbytná ustanovení, Vám může ušetřit spoustu peněz. Vzhledem k vysokým nákladům na vedení amerického soudního řízení stojí za zvážení opatřit smlouvu arbitrážní (rozhodčí) doložkou. Řádně sepsaná arbitrážní doložka Vám umožní, aby Váš spor mohl být rozhodnut arbitráží. Jelikož USA i ČR podepsaly Úmluvu o uznání cizích rozhodčích nálezů, výkon českých arbitrážních rozhodnutí v USA a amerických arbitrážních rozhodnutí v ČR je zpravidla jednodušší než výkon rozsudků.  Domluvte si konzultaci zde: www.calendly.com/irena-3.

8) Jak vykonat český rozsudek v USA

Pravomocné rozhodnutí českého soudu proti americké společnosti nebo osobě s majetkem v USA se zpravidla dá uznat a vykonat (provést exekuci) v USA.  Advokátní kancelář Juras Law Firm, PLC má rozsáhlou zkušenost s výkonem českých rozsudků v USA.  Domluvte si konzultaci zde: www.calendly.com/irena-3 a my Vám pomůžeme s výkonem českých rozsudků v USA.

9) Výkon českých rozhodčích nálezů v USA

Rozhodčí nález vydaný v České republice proti žalovanému, který se nachází v USA, je možné uznat a vykonat (provést exekuci) v USA.  Uznatelnost výsledku českého rozhodčího řízení v USA se řídí Úmluvou o uznání cizích rozhodčích nálezů, která byla uzavřena dne 10.cervna 1958 v New Yorku.  Advokátní kancelář Juras Law Firm, PLC vykonává české rozhodčí nálezy v USA.  Domluvte si konzultaci zde: www.calendly.com/irena-3 a my Vám pomůžeme dostat peníze, které Vám podle českého rozhodčího nálezu patří.

10) Vymáhání pohledávek v USA

“Americká firma mi dluží peníze.  Může mi Vaše advokátní kancelář v USA pomoci dostat peníze, které mi americká firma dluží?” Ano. Advokátní kancelář Juras Law Firm, PLC vymáhá české pohledávky v USA.   Domluvte si konzultaci zde: www.calendly.com/irena-3.

“Zaplatil jsem peníze americkému občanovi, který mi za ně slíbil určité zboží. Zboží mi ale neposlal a peníze mi nechce vrátit. Pomůže mi advokátní kancelář Juras Law Firm, PLC s vymáháním tohoto dluhu?” Ano.  Česky mluvící advokátní kancelář Juras Law Firm PLC vymáhá pohledávky českých věřitelů v USA.  Domluvte si konzultaci zde: www.calendly.com/irena-3.

11) Zastupování českých věřitelů v americkém insolvenčním řízení

“Americký občan mi dluží peníze a nyní vyhlásil konkurz. Zastupuje advokátni kancelář Juras Law Firm, PLC české věřitele v insolvenčním řízení v USA?”  Ano. Advokátní kancelář Juras Law Firm, PLC má rozsáhlé zkušenosti s americkým insolvenčním řízením a také se zastupováním českých (i amerických) věřitelů v americkím insolvenčním říení.  Domluvte si konzultaci zde: www.calendly.com/irena-3.