Pro rodinné příslušníky

Jednou z možností získání zelené karty v USA je prostřednictvím blízkého rodinného příslušníka. Pokud je Vaš(e) manžel(ka), rodič, dítě nebo sourozenec americký občan, můžete získat zelenou kartu jejich prostřednictvím. Dítě musí mít alespoň 21 let, aby mohlo požádat o zelenou kartu pro svého rodiče.  Můžete také získat zelenou kartu prostřednictvím manžela, manželky nebo rodiče, kteří jsou držiteli zelené karty. Dospělí starší 21 let musí být svobodní, aby získali zelenou kartu prostřednictvím rodiče, který je držitelem zelené karty.

Pokud jste se zasnoubili s americkým občanem, americký občan může pro Vás požádat o snoubenecké vízum do USA. Na snoubenecké vízum můžete do USA vstoupit na dobu 90 dní, během které musíte buď uzavřít s tímto americkým občanem sňatek, nebo musíte opustit území USA.   Po uzavření sňatku pak můžete požádat o zelenou kartu.

Naše česky mluvící advokátní kancelář má bohaté zkušenosti se získáním zelených karet v USA pro rodinné příslušníky a snoubence.   Domluvte si konzultaci zde: www.calendly.com/irena-3 a my Vám se získáním zelené karty v USA prostřednictvím rodinného příslušníka pomůžeme!