Mezinárodní obchod USA

Česky mluvící americká advokátní kancelář Juras Law Firm, PLC zastupuje české vývozce v USA, vyjednává a připravuje smlouvy mezi českými a americkými subjekty v mezinárodním obchodu USA, vykonává české rozsudky a české rozhodčí nálezy v USA, poskytuje konzultace ohledně amerického obchodního prostředí a amerických obchodních zvyků a další úkony v oblasti mezinárodního obchodu USA. Zastupujeme také české věřitele i dlužníky (žijící v USA nebo s majetkem v USA) v insolvenčních řízeních v USA. Pro více informací týkajících se insolvenčního řízení v USA, klikněte zde.

Zastoupení českých exportérů zboží a služeb do USA

Export zboži do USA může mít několik forem: od přímého prodeje zákazníkovi, přes prodej prosřednictvím obchodních zástupců nebo distributorů až po založení pobočky či dceřinné společnosti v USA. Naše advokátní kancelá v USA Vám pomůže s právními záležitostmi spojenými s vývozem zboží a služeb do USA včetné získáni nezbytných licencí a povolení k dovozu a prodeji, s požadavky amerických celních předpisů, oveření důvěryhodnosti budoucích partnerů, distributorů či obchodních zástupců, s připravou, vyjednáváním a uzavřením kvalitních smluv o prodeji, distribuci, obchodním zastoupení a dalších typech smluv v mezinárodním obchodu USA.  Advokátní kancelář Juras Law Firm, PLC má bohatou zkušenost s americkým i českým právem a s vývozem českého zboží do USA. Kontaktujte nás se záležitostmi tykajicimi se mezinárodního obchodu USA.

Smlouvy mezi českými a americkými subjekty

Význam kvalitně sepsaných smluv v mezinárním obchodu USA mezi ceskými a americkými subjekty, které chrání Vaše práva a zájmy a berou ohled na rozdíly mezi americkým obyčejovým právem a českým kontinentálním právem, je neocenitelný. Naše zkušenost ukazuje, že je levnější zaplatit na začátku obchodního vztahu s americkým subjektem náklady za právní služby spojené s přípravou kvalitní smlouvy v mezinárodním obchodu USA než později platit vysoké náklady spojené se soudním řízením. Jedno ustanovení, které chybí ve Vaší smlouvě s americkým subjektem v mezinárdním obchodu USA, jelikož smlouva nebyla připravena právníkem znalým českého i amerického práva, Vás může stát tisíce dolarů (případně i více v závislosti na druhu prodávaného zboží či služeb). Obraťte se na nás a my Vám s přípravou kvalitní mezinárodní smlouvy v mazinárodním obchodu USA mezi českým a americkým subjektem pomůžeme.

Výkon českých rozsudků v USA

Pravomocné rozhodnutí českého soudu proti americké společnosti nebo osobě s majetkem v USA se zpravidla dá uznat a vykonat (provést exekuci) v USA.  Advokátní kancelář Juras Law Firm, PLC má bohaté zkušenosti s výkonem českých rozsudků v USA.  Obraťte se na nás a my Vám pomůžeme s výkonem českých rozsudků v USA.

Vákon českých rozhodčích nálezů v USA

Rozhodčí nález vydaný v České republice proti žalovanému, který se nachází v USA, je zpravidla možné uznat a vykonat (provézt exekuci) v USA. Uznatelnost výsledků českého rozhodčího řízeni v USA se řídí Umluvou o uznání cizích rozhodčích nálezů, která byla uzavřena dne 10. června 1958 v New Yorku. Advokátní kancelář Juras Law Firm, PLC vykonává české rozhodčí nálezy v USA. Obraťte se na nás a my Vám pomůžeme dostat peníze, které Vím podle českého rozhodčího nálezu patří.

Pokud máte zájem o konzultaci, zavolejte nám na číslo (+1) 480-425-2009 nebo nás kontaktujte na naší webové stáance www.juraslaw.com/czech/kontakt.