Pro investory a podnikatele

Pokud máte podnikatelského ducha, můžete získat buď dočasné nebo trvalé pracovní povolení (a pobyt) v USA prostřednictvím investice. V závislosti na velikosti investice, můžete buď získat nepřistěhovalecké (dočasné) investorské vízum nebo přistěhovalecké (trvalé) vízum (tzv. zelenou kartu).

Minimální investice pro získání přistěhovaleckého investorského víza (EB-5) tzv. zelené karty je millión dolarů (nebo půl miliónu v oblastech s vysokou nezaměstnaností) a musíte vytvořit alespoň deset nových pracovních míst.  Minimální investovaná částka se bude zvyšovat na 1.8 miliónů dolarů a pro investice v cílených oblastech s vysokou nezaměstnaností na 900.000 dolarů.  Tato změna se bude vztahovat na žádosti podané od 21.11.2019.

Můžete buď založit novou společnost nebo koupit existující společnost.  Investice může být ve formě peněžních prostředků, hmotného majetku nebo práv duševního vlastnictví.  Investované prostředky moho pocházet také z půjčky, buď nezajištěné nebo zajištěné osobním majetkem investora. Pokud nemáte zájem se aktivně na obchodní činnosti Vaší společnosti v USA podílet, můžete získat zelenou kartu prostřednictvím investice do tzv. regionálního centra.  Regionálních center dnes existuje v USA více než tisíc.

“Značná” částka, která může být nižší než půl miliónu dolarů, stačí k získání nepřistěhovaleckého investorského viza (E-2). Co je považováno za “značnou” částku, není přesně vyčísleno.  Tato částka je jiná pro každý typ podnikání.  Nestačí však založit rodinný podnik, který má jen kapacitu vytvořit prostředky k obživě Vaší rodiny. Podnik musí vytvořit pracovní místa pro americké pracovníky.  V podniku musíte mít rozhodující podíl, tedy alespoň 50%.  Investovaný kapitál musí být vystaven rizikům trhu. Nestačí mít tedy peněžní prostředky na bankovním účtu.  Musíte také prokázat, že zdroje Vaší investice nepochází z kriminální činnosti.

Na jak dlouho bude nepřistěhovalecké investorské vizum vystaveno, záleží na Vašem občanství.  Pro občany České republiky se vystavuje na dobu 5 let. Toto investorské vízum se dá prodlužovat, pokud společnost funguje. Manžel(ka) a děti do 21 let dostanou víza na stejnou dobu.  Držitel(ka) víza vstupuje do USA za účelem řízení podniku, do kterého investoval(a), and manžel(ka) může v USA dostat pracovní povolení.

Naše česky hovořící americká advokátní kancelář má rozsáhlé zkušenosti s vyřízováním amerických investorských víz a zelených karet. Volejte na americké telefonní číslo (+1) 480 425 2009 nebo nás kontaktujte prostřednictvím naší webové stránky, a my Vám pomůžeme nejen s vyřízením investorkých víz a zelené karty.