Pracovní vízum do USA

Lidé mi často pokládají otázku, “Jak získat pracovní vízum do USA”.  Odpověď záleží na Vaší kvalifikaci, typu pracovního místa a dalších faktorech.  Obecně je většina pracovních víz vázaných na určitého zaměstnavatele, který o schválení pracovního povolení pro Vás požádá.  Po schválení žádosti je Vám pak vystaveno pracovní vízum.  První krok je tedy najít vhodnou pracovní příležitost.  Americký zaměstnavatel může pro Vás požádat např. o zelenou kartu nebo o vystavení dočasného víza typu H-1B (pokud máte alespoň bakalářský diplom).  Zde najdete přehled všech víz do USA.

Další možností je investice do americké společnosti a získání investorského víza (E-2) nebo investorské zelené karty (EB-5).  V některých případech můžete požádat o zelenou kartu přímo sami bez amerického zaměstnavatele.  Jedná se např. o výjimku v národním zájmu USA nebo o jednotlivce s výjimečnými schopnostmi.

Tento článek obsahuje pouze obecné informace o tom, jak získat pracovní vízum do USA.  Nejedná se o právní radu.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit obecný postup.   Soustředíme se pouze na profesionální cestu a ne na možnost získání pracovního víza prostřednictvím rodinného příslušníka.  Pokud máte zájem, abychom Vám pomohli získat nejvhodnější pracovní vízum do USA nebo máte zájem o konzultaci, domluvte si konzultaci s česky mluvící imigrační advokátkou v USA zde https://calendly.com/irena-3/30min.  Těšíme se, že Vám s vyřízením pracovního víza do USA pomůžeme.