• Jak získat v USA zelenou kartu

   

  Hlavními způsoby, jak získat v USA zelenou kartu (trvalý pobyt), je prostřednictvím (1) zaměstnavatele, (2) investice, (3) blízkého rodinného příslušníka, (4) loterie nebo (5) výjimečných schopností v oblasti vědy, sportu, umění, obchodu nebo vzdělání.  Pro více informací klikněte zde.

 • Investiční částka k získání zelené karty v USA se zvýšila

  Od 21.11.2019 se minimální investovaná částka potřebná k získání zelené karty v USA  zvýšila na 1.8 milión USD a pro investice v cílených oblastech s vysokou nezaměstnaností na 900.000 USD.  Pro více informací klikněte zde.

 • Mezinárodní právo

  Poskytujeme právní pomoc při přípravě a vyjednávání mezinárodních smluv, řešení sporů a výkonu zahraničních rozsudků a arbitrážních nálezů v USA

 • Imigrační právo

  Pomáháme klientům získat víza do USA, zelené karty, pracovní povolení a americké občanství.  Více informací najdete zde.

Úvodní strana

Juras Law Firm PLC je mezinárodní advokátní kancelář se sídlem ve Scottsdale ve státě Arizona v USA. Juras Law Firm PLC byla založena v květnu roku 2004 a zaměřuje se na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva imigračního, mezinárodního obchodního a insolvenčního.

Mimo jiné zastupujeme české občany a podnikatele v právních záležitostech v USA. Nabízíme pomoc při uzavírání mezinárodních obchodních transakcí, vyjednávání a uzavírání smluv, předcházení a řešení sporů, výkon českých rozsudků, výkon českých rozhodčích nálezů v USA, vedení insolvenčních řízení v USA, právní pomoc spojenou s insolvenčním řízením s americkým prvkem, získání pracovních povolení v USA, zelených karet v USA a amerického občanství.

Naše právní praxe v USA a ČR, dokonalá znalost češtiny i angličtiny, porozumění rozdílů mezi českým a americkým právem, rozdílů v právní terminologii, mentalitě, očekávání a zvycích Čechů a Američanů usnadňuje našim klientům uzavírání americko-českých transakcí, pomáhá předcházení sporů, urychluje řešení vzniklých sporů a šetří jim čas a peníze.

Poskytujeme kvalitní právní služby s důrazem na osobní přístup ke klientovi a vyřešení právních záležitostí bez průtahů. Klademe důraz na prevenci soudních sporů a vyřešení právních záležitostí s minimálními náklady. Uvítáme přiležitost s Vámi prodiskutovat, jak Vám můžeme nejlépe pomoci. Kontaktujte nás s otázkami pro česky hovořícího právníka v USA.