• Naše sídlo

  Naše nová adresa: Concord Place, 2999 N 44th Street, Suite 130, Phoenix, Arizona 85018, USA

 • Mezinárodní právo

  Poskytujeme právní pomoc při zakládání amerických společností a poboček v USA, přípravě mezinárodních smluv, řešení sporů a výkonu zahraničních rozsudků a arbitrážních nálezů v USA

 • Imigrační právo

  Pomáháme klientům získat vísa do USA, zelené karty, pracovní povolení a americká občanství

 • Insolvenční právo

  Zastupujeme věřitele, dlužníky, správce a další osoby v insolvenčních řízeních v USA

Úvodní strana

Juras Law Firm PLC je mezinárodní advokátní kancelář se sídlem ve Phoenixu ve státě Arizona v USA. Juras Law Firm PLC byla založena v květnu roku 2004 a zaměřuje se na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva imigračního, mezinárodního obchodního a insolvenčního.

Mimo jiné zastupujeme české občany a podnikatele v právních záležitostech v USA. Nabízíme pomoc při uzavírání mezinárodních obchodních transakcí, vyjednávání a uzavírání smluv, předcházení a řešení sporů, výkon českých rozsudků, výkon českých rozhodčích nálezů v USA, zakládání společností v USA, vedení insolvenčních řízení v USA, právní pomoc spojenou s insolvenčním řízením s americkým prvkem, získání pracovních povolení v USA, zelených karet v USA a amerického občanství.

Naše právní praxe v USA a ČR, dokonalá znalost češtiny i angličtiny, porozumění rozdílů mezi českým a americkým právem, rozdílů v právní terminologii, mentalitě, očekávání a zvycích Čechů a Američanů usnadňuje našim klientům uzavírání americko-českých transakcí, pomáhá předcházení sporů, urychluje řešení vzniklých sporů a šetří jim čas a peníze.

Poskytujeme kvalitní právní služby s důrazem na osobní přístup ke klientovi a vyřešení právních záležitostí bez průtahů. Klademe důraz na prevenci soudních sporů a vyřešení právních záležitostí s minimálními náklady. Uvítáme přiležitost s Vámi prodiskutovat, jak Vám můžeme nejlépe pomoci. Kontaktujte nás s otázkami pro česky hovořícího právníka v USA.