České insolvenční řízení uznáno v USA

Během českého insolvenčního řízení bylo zjištěno, že dlužník převedl peníze věřitelů do USA.  Aby mohl český insolvenční správce dosáhnout na majetek dlužníka v USA, prodat ho a rozdělit peníze věřitelům, obrátil se na naši advokátní kancelář, abychom ho zastupovali ve věci uznání českého insolvenčního řízení v USA.

K podání žádosti bylo potřeba přiložit ověřenou kopii usnesení českého soudu o zahájení insolvenčního řízení a jmenování insolvenčního správce.  Nejprve během prvního stání americký insolvenční soud vydal předběžné opatření a zakázal další převody dlužníkova majetku.  Předběžné opatření nám také umožnilo předvolání a výslech osob, které mají informace týkající se dlužníkova majetku, a vyžádání relevantních dokladů.  V druhém stání pak americký insolvenční soud schválil naši žádost a uznal české insolvenční řízení v USA jako hlavní insolvenční řízení.  Český insolvenční správce tak má pravomoc spravovat a likvidovat majetek dlužníka v USA.  Výnos z jeho prodeje se pak rozdělí českým věřitelům.

Tento článek obsahuje pouze nastínění toho, jak probíhá uznání českého insolvenčního řízení v USA, a není právní radou.  Zjednodušili jsme americké právo, abychom mohli nastínit některé relevantní otázky.  Pokud máte zájem, abychom Vás zastupovali ve věci uznání českého insolvenčního řízení v USA, domluvte si konzultaci s česky mluvící insolvenční advokátkou v USA zde https://calendly.com/irena-3.  Těšíme se, že Vám s uznáním českého insolvenčního řízením pomůžeme.