By

Přestěhovali jsme se!

Naše nová adresa: Concord Place, 2999 N 44th Street, Suite 130, Phoenix, Arizona 85018, USA

By

Mezinárodní právo

Poskytujeme právní pomoc při zakládání amerických společností a poboček v USA, přípravě mezinárodních smluv, řešení sporů a výkonu zahraničních rozsudků a arbitrážních nálezů v USA

By

Imigrační právo

Pomáháme klientům získat vísa do USA, zelené karty, pracovní povolení a americká občanství

By

Insolvenční právo

Zastupujeme věřitele, dlužníky, správce a další osoby v insolvenčních řízeních v USA